ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản PHIẾU LẤY Ý KIẾN dự thảo Tờ trình và Nghị quyết hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa
Số/Kí hiệu .
Ngày ban hành 09/11/2018
Người kí .
Trích yếu

PHIẾU LẤY Ý KIẾN dự thảo Nghị quyết quy định hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Nghị quyết Trung tâm Văn hóa, nhà VH.pdf
Chon Phiếu lấy ý kiến Tờ trình TT Văn hóa .doc
Chon Tờ trình trung tâm văn hóa, Nhà VH.pdf
Chon Phiếu lấy ý kiến Nghị quyết TT Văn hóa.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu