ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018
Số/Kí hiệu 773/BC-MTT
Ngày ban hành 22/10/2018
Người kí Nguyễn Tất Đọp
Trích yếu

áo cáo kết quả công tác tháng 10/2018;​ nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC.33(10).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu