ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đề nghị tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Số/Kí hiệu Số: 2719/MTTT-DCPL
Ngày ban hành 17/10/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

V/v đề nghị tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 20181018_141133.jpg
Chon 20181018_141147.jpg
Chon CV 122.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu