ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Số/Kí hiệu 763/BC-MTT
Ngày ban hành 24/09/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC.29(9t).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu