ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019-2024)
Số/Kí hiệu 281/KH-MTT
Ngày ban hành 26/09/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 339. KH-Tuyentruyendaihoi.doc
Chon TL TUYEN TRUYEN.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu