ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền và báo cáo kết quả Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018
Số/Kí hiệu 2679/MTT-TCTG
Ngày ban hành 25/09/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền và báo cáo kết quả Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 335.ĐC (88 năm).doc
Chon 36.De cuong tuyen truyen ngay hoi .doc
Chon 354.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu