ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018
Số/Kí hiệu 109/HD-MTT
Ngày ban hành 10/09/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm

 Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon -BM DS KDC moi Lanhdao du Ngayhoi.doc
Chon 327.HD NH.doc
Chon TU CHAP THUAN NGAY HOI DDK 2018.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu