ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tài liệu tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với các hoạt động xúi giục, lôi kéo, kích động
Số/Kí hiệu .
Ngày ban hành 30/08/2018
Người kí .
Trích yếu

​Tài liệu tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với các hoạt động xúi giục, lôi kéo, kích động của các phần tử xấu, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon TUYEN TRUYEN ANTT.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu