ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền bảo đảm ANTT trên địa bàn trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9
Số/Kí hiệu 2643/MTT-TCTG
Ngày ban hành 31/08/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Lễ Quốc khánh 02​/9

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon TAI LIEU TUYEN TRUYEN 2-9.doc
Chon 325.CV-(TT-ANTT 02-9-2018).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu