ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực
Số/Kí hiệu 2628/MTT-PT
Ngày ban hành 23/08/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 223 tuyên truyền cải cách HC.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu