ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Tổ chức thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, HNQT"
Số/Kí hiệu 273/KH-MTT
Ngày ban hành 27/08/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

KH Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 203-ĐKST.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu