ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 17/CTPH-CA-MTT ngày 14/11/2013
Số/Kí hiệu 181/TM-MTT
Ngày ban hành 14/08/2018
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 17/CTPH-CA-MTT ngày 14/11/2013 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên với Công an. Biểu dương, giao lưu các mô hình tiêu biểu thực hiện tốt chương trình “4 giảm”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon TM 202-05 nam 4 giam.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu