ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền Kết luận số 501-KL/TU; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham gia CCT
Số/Kí hiệu 2591/MTT-TCTG
Ngày ban hành 02/08/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

V/v tuyên truyền nội dung Kết luận số 501-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa X); bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hưởng ứng tham gia các cuộc thi

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KET LUAN SO 501.pdf
Chon TB Cuoc thi anh nghe thua ve bien dao 2018.pdf
Chon 280.CV-TT (501).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu