ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
Số/Kí hiệu 266/KH-MTT-TCTG
Ngày ban hành 20/07/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định  tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 34.Tai lieu tuyen truyen ve Luat An ninh mang.doc
Chon TAI LIEU TUYEN TRUYEN LUAT AN NINH MANG.pdf
Chon 267. KH-TT ANM-LDK.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu