ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam"
Số/Kí hiệu 258/KH-MTT
Ngày ban hành 08/06/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 135. KH-Thuchien Dean Tuyentruyen.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu