ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018
Số/Kí hiệu 256/KH-MTT
Ngày ban hành 31/05/2018
Người kí Nguyến Văn Dũng
Trích yếu

Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 212. KHKT6 tháng năm 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu