ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình
Số/Kí hiệu 2487/MTT-PT
Ngày ban hành 28/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 125 hòa giải bạo lực gia đình.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu