ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối vớ
Số/Kí hiệu Số: 255/KH-MTT
Ngày ban hành 31/05/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 60.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu