ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Số/Kí hiệu Số 257/KH-MTT
Ngày ban hành 31/05/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 29.2.Mau bao cao giam satm.xls
Chon 29.3.Mau bao cao phan bienm.xls
Chon 29.De cuong 20181.docx
Chon 29.1.De cuong 2017.doc.docx
Chon KH 54.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu