ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền thực hiện công tác quản lý và đẩy mạnh việc đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài
Số/Kí hiệu 2457/MTT-PT
Ngày ban hành 14/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v tuyên truyền thực hiện công tác quản lý và đẩy mạnh việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 115- đưa người VN đi làm nước ngoài.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu