ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018
Số/Kí hiệu 2449/MTT-PT
Ngày ban hành 11/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tổ chức các hoạt động tiến tới  “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 112 ANTQ.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu