ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu 250/KH-MTT
Ngày ban hành 14/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

KH Thực hiện phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 85 - BLGĐ.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu