ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ
Số/Kí hiệu 45/HD-MTH
Ngày ban hành 02/05/2018
Người kí Phạm Văn Hồng
Trích yếu

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024) của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 06 - Hướng dẫn Đại hội MTTQ NK 2019-2024.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu