ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tiếp tục triển khai một số nội dung tuyên truyền, vận động trong tháng 3 và tháng 4 /2018
Số/Kí hiệu 414/MT
Ngày ban hành 28/03/2018
Người kí Trần Đại Nghĩa
Trích yếu

tiếp tục triển khai một số nội dung tuyên truyền, vận động trong tháng 3 và tháng 4 /2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 22 - tuyen truyen thang 3 - 4.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu