ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW
Số/Kí hiệu 133/KH-MT
Ngày ban hành 22/03/2018
Người kí Trần Văn Trung
Trích yếu

Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2018, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thống Nhất.​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 14 - Kế hoạch thực hiện chuong trinh 09 năm 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu