ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Đề án Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Số/Kí hiệu 16/ĐA-MTTW-BTT
Ngày ban hành 30/01/2018
Người kí Trần Thanh Mẫn
Trích yếu

​Đề án Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024​

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 16-DA-MTTW-BTT.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu