ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
Số/Kí hiệu 32-CT/TU
Ngày ban hành 05/03/2018
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

​Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024​

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 32-CTTU .pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu