ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (26) Nghị quyết s​​ố 56/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 56/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

​Nghị quyết s​​ố 56/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2017.​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 56-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu