ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (13) ​Nghị quyết số ​69/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu ​69/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

​Nghị quyết số ​69/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 69-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu