ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tổ chức phiên họp lần thứ nhất
Đăng ngày: 08-07-2021 04:56
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X dự kiến sẽ diễn ra 2 ngày 29 và 30-7
 

zalo (28).jpg
Đồng chí Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị


​Ngày 8/7/2021 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thái Bảo/ Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp; tham dự còn có đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Văn Phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trưởng, phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả của kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; thảo luận về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; thảo luận thống nhất số lượng, cơ cấu đề nghị Ban TVTU chỉ định Đảng đoàn HĐND tỉnh; lấy ý kiến phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X… Phiên họp cũng đã thông qua Nghị quyết về số lượng tổ đại biểu; tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

20210708_094033.jpg
Đồng chí Thái Bảo -Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị


Kết luận buổi làm việc Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đề nghị UBND tỉnh gửi các tài liệu liên quan đến kỳ họp thứ 2 trước ngày 13/7; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra xong trước ngày 20/7; từ ngày 20/7 các nội dung cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi tổ chức kỳ họp , đồng chí đề nghị các nội dung xin ý kiến phải được chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ phù hợp với quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo thống nhất 17 nội dung trình tại kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa X; thống nhất tại kỳ họp này không đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội các Dự thảo Nghị quyết vì tình hình dịch bệnh phức tạp.Thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai dự kiến trong hai ngày: 29 và 30-7. Kỳ họp sẽ thảo luận sâu tại hội trường thay vì thảo luận tổ do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với nội dung chất vấn tại kỳ họp, lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị các ban cần trao đổi với các tổ đại biểu HĐND tỉnh để nắm bắt nội dung, nếu cần thiết thì đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp sắp tới.


 (Xuân Tuấn)

 

In nội dung
Hội nghị (30/06/2021)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu