ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa trong công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Đăng ngày: 03-07-2021 08:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa phát hành Công văn số 304/MTTQ-BTT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19” gửi đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, các doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị trường học, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua đó tính đến ngày 01/07/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa đã tiếp nhận trực tiếp kinh phí ủng hộ mua vắc xin phòng, chống Covid - 19 của 80 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 1.913.502.000 đồng; đã chuyển vào tài khoản Sở Y tế tỉnh Đồng Nai với số tiền là 1.910.500.000 đồng.

Thực hiện Công văn số 451/MTTQ-BTT ngày 23/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai về phối hợp triển khai thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kính phí phòng, chống dịch Covid-19” và Công văn số 1150/MTTQ-BTT, ngày 25/5/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục triển khai thực hiện vận động toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 02/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa phát hành Công văn số 304/MTTQ-BTT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19” gửi đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, các doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị trường học, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

image2.jpg
(Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tiếp nhận kinh phí ủng hộ mua vắc xin phòng, chống Covid - 19 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa).

Kết quả, tính đến ngày 01/07/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa đã tiếp nhận trực tiếp kinh phí ủng hộ mua vắc xin phòng, chống Covid - 19 của 80 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 1.913.502.000 đồng; đã chuyển vào tài khoản Sở Y tế tỉnh Đồng Nai với số tiền là 1.910.500.000 đồng. (Danh sách ủng hộ mua vắc xin phòng, chống Covid-19 của 80 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được cập nhật công khai hàng tuần).

Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền vận động thực hiện về việc tiếp tục triển khai thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 phường, xã và các tổ chức thành viên báo cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố đến trực tiếp Sở Y tế Đồng Nai ủng hộ và chuyển khoản vào tài khoản của Sở Y tế Đồng Nai với số tiền hơn 26.572.980.000 đồng. Với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân; với tinh thần mỗi người dân là một chiến sỹ trên Mặt trận phòng, chống dịch, mỗi phường, xã, khu dân cư và gia đình là một pháo đài trên cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19; chúng ta tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Thanh Danh. MT Biên Hòa

In nội dung
Hội nghị (30/06/2021)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu