ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Hành Giáo Giáo Xứ Suối Tre, TP.Long Khánh: HỖ TRỢ NHU YẾU PHẨM CHO NHÂN DÂN TRONG VÙNG BỊ CÁCH LY Y TẾ
Đăng ngày: 01-07-2021 03:23
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ cho bà con nhân dân trong khu vực bị phong tỏa do Covid 19 của Ban Thường trực UBMTTQVN phường Suối Tre

Ban hành Giáo giáo xứ Suối Tre đã thực hiện việc mua nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân trong khu vực cách ly; Giáo xứ Suối Tre đã vận động giáo dân triên địa bàn khu phố Suối Tre, Mạnh thường quân đóng góp kinh phí để mua nhu yếu phẩm phục vụ bà con. Qua đó bước đầu đã vận động được  86 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000đ bao gồm (đường, gạo, tương) và 300 ngàn tiền mặt do Ban hành giáo giáo xứ Suối Tre vận động tổng trị giá 43 triệu đồng và đã tổ chức trao tặng người dân trong khu cách ly những phần quà nhằm chia sẻ khó khăn chung của người dân trong khu cách ly., ngoài ra các tổ chức đơn vị các nhân khác trong và ngoài địa bàn cũng hứa sẽ hỗ trợ thêm các nguồn thực phẩm thiết yếu khác và sẽ gửi đến trong những ngày tới.

z2584725788661_e639c0d87b0895ca7a66257fc271095e.jpg
      Ban hành Giáo giáo xứ Suối Tre cùng lãnh đạo Mặt trận phường hỗ trợ người dân trong khu cách ly ​

Trong thời gian kế tiếp UB.MTTQVN phường sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ về lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho bà con trong khu cách ly, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con, động viên bà con quyết tâm cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

                                       MT Suối Tre

In nội dung
Hội nghị (30/06/2021)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu