ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc lần thứ VII sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng 2021 và tổng kết công tác bầu cử.
Đăng ngày: 28-06-2021 03:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
6 tháng cuối năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện chọn những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh, kiến nghị để tổ chức tác giám sát và phản biện xã hội.
 Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hóa/Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy Xuân Lộc tại hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức ngày 25/6/2021.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng năm 2021, do Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Lộc trình bày cho thấy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình 4 giảm; tuyên truyền phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được được 1.210 cuộc, có 48.325 lượt người tham dự

Về thực hiện các phong trào, cuộc vận động: Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trên địa bàn huyện đã vận động được 7.497 phần quà, trị giá 3.568 triệu đồng, (trong đó huyện vận động 3.217 phần quà, trị giá 1.599 triệu đồng; xã vận động 4.280 phần, trị giá 1.969 triệu đồng) tặng cho gia đình chính sách, hộ dân tộc, hộ khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ "Vì người nghèo"; vận động được 100.000.000 đồng, nâng tổng số tiền lên 245.896.736 đồng, đã chuyển xây dựng 02 căn nhà tình thương cho xã Xuân Phú và Xuân Bắc; Phối hợp tuyên truyền vận động "Quỹ mua vắc xin" phòng chống Covid trên địa bàn huyện tính đến ngày 21/6/2021 được 280.106.000.

Phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Phối hợp với HĐND, UBND tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã (thị trấn) sau Kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp, kết quả: có 817 cử tri tham dự, qua hội nghị đã có 82 ý kiến phát biểu, chủ yếu kiến nghị, đề xuất trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự an toàn xã hội...Có 68 ý kiến đã được UBND huyện, các ngành chức năng của huyện, xã trả lời và 14 ý kiến tiếp thu. Phối hợp triển khai tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Hướng dẫn về tham gia công tác bầu cử và Kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử và công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 3 hội nghị phản biện xã hội: phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; thực hiện cân đối nguồn ngân sách, huy động mọi nguồn lực trong xây dựng vật chất cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; phản biện về điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức 15 hội nghị phản biện đóng góp cho 15 dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tham gia tiếp nhận, phối hợp hòa giải 23 đơn về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong nhân dân. Kết quả đã giải quyết thành 16 đơn, hòa giải không thành, chuyển các ngành chức năng giải quyết 04 đơn, đang xác minh hòa giải 03 đơn.

Công tác xây dựng và củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ Mặt trận được quan tâm, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ. Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 59 vị; Ủy ban MTTQ huyện hiện có 05/05 biên chế trong đó 03 đồng chí trong Ban Thường trực; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn hiện nay có 45/45 vị; Ban Công tác Mặt trận các ấp, khu phố hiện có 932 thành viên.

61cbcda93c8de1f63f0f74c5f4ee2301.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Hóa/ Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy Xuân Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Hóa/ Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy Xuân Lộc đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện trong 6 tháng cuối năm 2021 cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, đồng thời vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ kinh phí mua văc xin; Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, hướng đến người dân; định kỳ có đánh giá kết quả việc thực hiện các mô hình qua thực tế hoạt động; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Có nghiên cứu các hình thức tổ chức ngày hội ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực sự là ngày hội của dân; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn những nội dung thiết thực với đời sống nhân dân để giám sát, phản biện; Thực hiện có hiệu quả, kịp thời công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng và Chính quyền xem xét, giải quyết những bức xúc trong nhân dân, nhất là tình hình nhân dân liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu