ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Thông tin về đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai
Đăng ngày: 28-05-2021 06:30
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng và số điện thoại của dơn vị chức năng và các cá nhân có liên quan.

Trong thời gian qua, việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc... đã được Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo vệ quyền lợi, chăm lo sức khỏe của người tiêu dung trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả nêu trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiếp tục đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin số điện thoại đường nóng, địa chỉ thư điện tử (email), địa chỉ tiếp nhận đơn thư xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và hàng giả... trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

-Địa chỉ tiếp nhận đơn thư phản ánh: 201/8, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai.

-Số điện thoại cơ quan: 0251.3822242

-Số điện thoại của các cá nhân:

1-Ông Võ Văn Tỉnh - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh: 0913.851.281 (email: tinhnv@dms.gov.vn)

2-Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh: 0913.850.187 (email: lamnt4@dms.gov.vn)

3-Ông Võ Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Phụ trách Đội quản lý thị trường số 2 (Biên Hòa - Vĩnh Cửu): 0913.757944 (email: thaiv@dms.gov.vn)

4-Ông Võ Khắc Nhu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh: 0913.611018 (email: nhuvk@dms.gov.vn)

5-Nguyễn Vũ Khanh -Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh: 0918.050235 (email: khanhnv@dms.gov.vn)

6-Trương Quốc Cường - Quyền Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Cục Quản lý thị trường tỉnh: 0919.252673 (email: cuongtq@dms.gov.vn) ​

7-Trần Quang Khải - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh: 0913.614766 (email: khaitg2@dms.gov.vn)

8-Đào Trí Huynh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (toàn tỉnh): 0933.288.755 (email: huynhdt@dms.gov.vn)

9-Phạm Việt Long - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Trảng Bom - Thống Nhất): 0918.461113 (email: longpvt@dms.gov.vn)

10-Dương Thành Trọng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (Long Thành - Nhơn Trạch): 0913.977.997 (email: duongdt@dms.gov.vn)

11-Nguyễn Văn Đức - Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 (Long Khánh - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc): 0913.850602 (email: ducnv1@dms.gov.vn)

12-Lâm Xuân Ba - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 (Tân Phú - Định Quán): 0913.945.852 (email: balx@dms.gov.vn​)

Đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền thông tin đường dây nóng của các cá nhân đề người dân biết, tố giác các trường hợp hành vi vi phạm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Minh Thư

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu