ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện
Đăng ngày: 24-05-2021 03:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-MTTQ-BTT ngày 22/4/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc giám công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Đoàn Giám sát của UB.MTTQ huyện do đồng chí Vũ Thị Yến-UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được các cấp, các ngành đẩy mạnh; trước mắt tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, Luật bầu cử và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cuộc bầu cử; về quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử.

UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) đảm bảo đúng quy định. UBND các xã, thị trấn thành lập, sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ  2021-2026; ban hành các nghị quyết, quyết định để thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo quy định. Nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu HĐND được bầu của huyện là 35 đại biểu/57 ứng cử viên; các xã, thị trấn là 285 đại biểu/465 ứng cử viên. UBBC các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn cho người được giới thiệu ứng cử kê khai hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.


43.jpg 
 
 

Đồng chí Vũ Thị Yến-UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: cấp ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các bước công việc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. UBBC huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử. Tăng cường nắm tình  hình và triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự  xã hội, trước, trong và sau ngày bầu cử, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng Luật. Tập trung chỉ đạo tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 23-5-2021 đảm bảo đúng Luật, an toàn, tiết kiệm. Chủ động xây dựng kịch bản kịp thời ứng phó nếu có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                (Khánh Hồng – MTTQ huyện Thống Nhất)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu