ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phường Xuân Hòa, TP.Long Khánh tăng cường tuyên truyền bầu cử
Đăng ngày: 20-05-2021 07:28
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thời gian qua, Ủy ban bầu cử phường Xuân Hòa đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như qua hệ thống loa truyền thanh phường; tuyên truyền thông tin lưu động bằng xe gắn máy đến tận các điểm bầu cử trên địa bàn phường hoặc cổ động trực quan bằng băng- rôn, pano, khẩu hiệu, cờ phướn; phát hành các tờ gấp tuyên truyền về bầu cử, lồng ghép trong họp tổ nhân dân.
 

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức giải thi đấu thể thao chào mừng bầu cử. Kết quả, phát thanh tuyên truyền được 62 giờ. Ban Biên tập Đài Truyền thanh phường đã xây dựng 29 tin, bài; 32 lượt thông tin lưu động. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến bầu cử cũng được tiến hành đồng bộ. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của phường đã tổ chức triển khai giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thông qua các cuộc họp tổ nhân dân được 18 lượt, đồng thời tổ chức tập huấn các nội công tác bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của phường.

tuyên truyền xuân hòa 2.jpg
          Ủy ban bầu cử phường Xuân Hòa tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng- rôn, pano, khẩu hiệu, cờ phướn


Song song đó, Ban bầu cử phường Xuân Hòa đã tiếp nhận từ Ủy ban bầu cử thành phố Long Khánh nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, dán tại các khu vực bầu cử trên địa bàn; cấp phát các tờ gấp tuyên truyền đến từng hộ nhân dân; thực hiện cắt 125 tấm băng rôn; 108m2Pano tuyên truyền treo tại các tuyến đường lớn trên địa bàn phường, trụ sở làm việc UBND phường, các khu vực bầu cử, các trường học trên địa bàn phường; treo 350 lá cờ Tổ quốc tại các tuyền đường lớn trên địa bàn phường; đồng thời, đã thực hiện hoàn tất việc trang trí Maket, cờ phướn, cờ dây từ ngoài đến khu vực bầu cử. Tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền miệng của những người có uy tín trong nhân dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Thực hiện 07 bảng niêm yết danh sách cử tri và 07 bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đặt tại từng khu vực bầu cử trên địa bàn phường.


 Để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt kết quả cao; lãnh đạo phường Xuân Hòa đang gấp rút hoàn thành tốt các khâu còn lại; đồng thời, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục tăng cường phát thanh qua các phương tiện thông tin đại chúng của phường, tuyên truyền cổ động trực quan, phát huy hiệu quả của tổ thông tin tuyên truyền lưu động đến bà con nhân dân biết về ngày bầu cử và đi bầu theo quy định.


                                  MT Xuân Hòa

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu