ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Bảo Quang khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đăng ngày: 16-04-2021 09:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 15/4/2021, tại Hội trường trụ sở xã Bảo Quang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Tân, Bí thư Đảng ủy xã; Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã- Chủ tịch UBBC xã; Ông Đỗ Văn Long, Phó Chủ tịch HĐND xã cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã thông qua báo cáo tại Hội nghị.jpg
Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã thông qua báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thông qua báo cáo tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI và danh sách 44 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Hội nghị đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất danh sách 44/44 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ thành phần: Đại biểu nữ: 16/44, tỷ lệ 36,36%; Ngoài Đảng: 7/44, tỷ lệ 15,91%; Trẻ tuổi: 19/44, tỷ lệ 43,18%; Dân tộc - Tôn giáo: 03/44, tỷ lệ 6,81 %; Tái cử: 13/44, tỷ lệ 29,55%; Dân tộc, tôn giáo : 03/44, tỷ lệ 6,81%; Khối ấp: 10/44, tỷ lệ 22,7%.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực MTTQ xã sẽ phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo quy định.


MT Bảo Quang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu