ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Xuân Lộc phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đăng ngày: 29-12-2020 03:40
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Huy/TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc lần thứ 6, tổ chức ngày 29/12/2020.
 

e0b384e674eb8a8b0c86d123bd759ce7.jpg
 Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hóa/ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Thị Lành- Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Đình Dung/UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực, các vị Ủy viên ủy ban và các đồng chí trong BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Báo cáo tại hội nghị do ông Phạm Ngọc Lộc trình bày cho thấy năm 2020 công tác Mặt trận trên địa bàn huyện tiếp tục có những hoạt động hiệu quả như vận động quỹ vì người nghèo được hơn 2 tỷ đồng; huyện và xã vận động và tổ chức xây dựng được 49 căn nhà tình thương, sửa chữa 11 căn nhà tình thương trị giá 239.000.000đ. Vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn được: 59.470.000 đồng, đã chuyển về MTTQ Việt Nam tỉnh; vận động ủng hộ công tác phòng, chống Covid 19 được 3,5 tỷ đồng.

Về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 04 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW tại các xã Xuân Hưng, Suối Cao, Bảo Hòa, Suối Cát với các nội dung: Giám sát công tác bình xét xây dựng nhà tình thương và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Giám sát hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhân dân; Giám sát kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, việc cấp phát, thanh toán kinh phí cho hoạt động, phụ cấp cho thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các xã. Qua giám sát đã có 25 ý kiến nghị đối với Đảng ủy, UBND các xã (có báo cáo kết quả giám sát và ý kiến kiến nghị gửi về các xã) và 06 ý kiến kiến nghị gửi về UBND huyện. Cấp xã: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tổ chức 12 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về nội dung: công tác bình xét hộ nghèo năm 2019; công tác cấp quà tết cho hộ nghèo; Công tác tuyển quân; Công tác vận động người dân tham gia BHYT; công tác chăm lo cho gia đình chính sách nhân dịp 27/7; Kết quả thực hiện các chính sách cho người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi... Kết quả giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP 15/15 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp giám sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19.  Tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020. Có 52 vị tham dự; có 11 lượt ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức 15 hội nghị phản biện đóng góp cho 13 Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; 01 dự thảo kế hoạch xây dựng nông thôn mới và 01 dự thảo kế hoạch thu các khoản nhân dân đóng góp. Có 433 vị tham dự; có 72 lượt ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Xuân Lộc trong năm 2021 cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến các tấng lớp nhân dân, để nhân dân biết, tin tưởng tổ chức thực hiện; phối hợp, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; quan tâm hơn nữa đến công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; trong đó quan tâm đến công tác cán bộ ở khu dân cư; thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở khu dân cư; phát huy vai trò của Tổ hòa giải ở khu dân cư.

de95bdac1ce52491563ca8c3c33f199d.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

 

 (Xuân Tuấn)

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu