ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Quới Thạnh
Đăng ngày: 10-11-2020 06:51
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 08/11, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Quới Thạnh, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nhưng cán bộ và Nhân dân ấp Quới Thạnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, ra sức thi đua góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các chi hội, đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước của khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, lễ hội.

IMG_3719.jpg

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại Ngày hội


Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Quới Thạnh, đồng chí Quản Minh Cường biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ và Nhân dân ấp Quới Thạnh đạt được trong năm 2020 với một số kết quả nổi bật như: Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng ấp văn hóa; phát huy hiệu quả phong trào “Dân giúp dân”, đã vận động 12 hộ khá giúp 06 hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 36 triệu đồng, kết quả trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong ấp còn 05 hộ (giảm 02 hộ so năm 2019); giảm 50% tỉ lệ người chưa có việc làm so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt với tổng số tiền trên 130 triệu đồng; Nhân dân tham gia BHYT đạt tỉ lệ 95%; vận động Nhân dân đóng góp 578 triệu đồng thực hiện 06 đường giao thông nông thôn và 01 công trình thắp sáng số tiền 5 triệu đồng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

IMG_3720.jpg

Đ/c Quản Minh Cường trò chuyện với các đại biểu tham dự Ngày hội


Đồng chí tin tưởng việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là một phương thức quan trọng để đoàn kết, tập hợp gắn bó các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm “Hướng về cơ sở”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấp Quới Thạnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, năm sau hay hơn năm trước, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó góp phần làm cho các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho các tầng lớp Nhân dân sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân ấp Quới Thạnh về các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Trung ương phát động; phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ vững ấp văn hóa.

 

IMG_3721.jpg

Đ/c Quản Minh Cường trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu


Nhân dịp này, đồng chí Quản Minh Cường đã trao kinh phí của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10.000.000 đồng cho Nhân dân ấp Quới Thạnh và tặng 5 gia đình tiêu biểu trong ấp mỗi gia đình 1.000.000 đồng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu