ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Bồi dưỡng công tác triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì
Đăng ngày: 13-10-2020 04:56
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Chiều ngày 13/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã giảng bài chuyên đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư kiểu mẫu tạm thời.

Lớp tập huấn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Long Khánh nhằm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 140 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở và thành viên các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.


IMG_2452.jpg

Ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giảng bài chuyên đề tại lớp tập huấn

Các học viên đã được báo cáo viên tập huấn về nội dung cơ bản như: Công tác phát triển Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập Quốc tế”; Các chương trình phối hợp: Nông thôn mới, An ninh Quốc phòng, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo hiểm y tế…

IMG_2449.jpeg

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn giúp cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở và thành viên các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì trong thời gian tới.

Hà Phương

In nội dung
Taphuan (09/10/2020)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu