ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị tập huấn về công tác Dân số và phát triển năm 2020
Đăng ngày: 12-10-2020 09:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 09/10/2020, tại huyện Định Quán, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn công tác Dân số và phát triển năm 2020. Tham dự lớp tập huấn có khoảng hơn 200 đại biểu là cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và đồng bào người Hoa của 03 xã Phú Vinh, Phú Lợi, thị trấn Định Quán.
 f6b236b950d0ae8ef7c1.jpg
 Bà Nguyễn Thị Kim Thùy - Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai báo cáo nội dung 
tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Kim Thùy - Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung về công tác Dân số trong tình hình mới như: Nghị quyết số 21/NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Bí thư về công tác dân số trong tình hình mới; chiến lược dân số đến năm 2030; hoạt động truyền thông dân số và phát triển năm 2020; tổng quan các biện pháp tránh thai và cơ chế của biện pháp tránh thai; khám sức khỏe tiền hôn nhân, các loại Vacxin cần tiêm trước khi mang thai;…

208da8d2cfbb31e568aa.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn

Sau khi nghe các nội dung báo cáo viên truyền tai, các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý để hiểu rõ hơn và sâu hơn những vấn đề về sức khỏe sinh sản. Lớp tập huấn đã hoàn thành các nội dung và chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

Dương Hòa

In nội dung
Taphuan (09/10/2020)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu