ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa X, kiện toàn nhân sự Ban Thường trực.
Đăng ngày: 06-08-2020 03:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đồng chí Nho Văn Lịch / Thành Ủy viên được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Biên Hòa khóa X nhiệm kỳ 2019-2024.

eefe023be220b41a6f73051819a4eeac.jpg
Các vị Ủy viên Ủy ban khóa X biểu quyết bầu phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa 


Ngày 6/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị Ủy ban lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm kiện toàn nhân sự trong Ban Thường trực.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy / TUV / Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận thành ủy và 60 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Long – Chủ tịch và đồng chi Bùi Văn Kiệt – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa.

bh  .jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy / Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nho Văn Lịch

Tại hội nghị đã hiệp thương thống nhất bầu đồng chí Nho Văn Lịch / Thành ủy viên/ Bí thư Đảng bộ phường Tân Biên tham gia Ủy viên Ủy ban và giữ chức phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa gồm 5 đồng chí. Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Tấn Long – Ủy viên Thường vụ thành ủy Biên Hòa.


   (Xuân Tuấn)


In nội dung
mmm (10/07/2020)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu