ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chưa có dữ liệu
Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
Đăng ngày: 18-07-2020 09:05
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong các ngày từ 13/7 đến ngày 17/7/2020 tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020. Tham gia lớp là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và chuyên viên làm công tác Mặt trận của các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

060d61db0eb1f2efaba0.jpg

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu bế giảng Lớp tập huấn

Chiều ngày 17/7, theo kế hoạch Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức bế giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020. Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Huỳnh Tham – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trục Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giáo viên các phòng, khoa của Trường Chính trị tỉnh. Theo đánh giá chung, Lớp tập huấn đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đã đề ra, các học viên tham gia Lớp tập huấn đã tích cực tham gia học tập, nghiên cứu và có bài thu hoạch sau khi kết thúc các chuyên đề và được Ban Thường trực và giáo viên chủ nhiệm đánh giá cao.

Phát biểu bế giảng Lớp tập huấn, đồng chí Bùi Quang Huy mong rằng với những kiến thức, kinh nghiệm và thông tin được các báo cáo viên là các đồng chí Trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cung cấp, chuyển tải, các học viên về công tác tại đơn vị, cơ sở có thể vận dụng vào trong thực tiễn công tác của mình một cách nhuần nhuyễn, khoa học và đạt được những kết quả đã đề ra.

00a59a5af530096e5021.jpg 

Các học viên nhận giấy chứng nhận

3f0513f97c9380cdd982.jpg 

Các học viên nhận giấy chứng nhận

264d91a2fec802965bd9.jpg 
Các học viên nhận giấy chứng nhận
264541a12ecbd2958bda.jpg 
Các học viên nhận giấy chứng nhận
  

Kết thúc Lớp tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có quyết định cấp giấy chứng nhận và Ban Giám hiệu Trường chính trị tỉnh đã ra quyết định công nhận cho các học viên tham gia Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020.

Dương Hòa​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu