ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn trực tuyến về công tác tôn giáo năm 2020
Đăng ngày: 17-07-2020 01:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 17-7, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tôn giáo năm 2020.

IMG_0765 (1).jpg

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực​ phát biểu khai mạc hội nghị 

Tại hội nghị, tập huấn cán bộ MTTQ các điểm cầu cả nước được nghe 03 chuyên đề: GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; nghe GS.TS Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu về chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo, liên hệ với chính sách tôn giáo ở nước ta và ông Ngô Sách Thực Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày chuyên đề thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

IMG_0776.jpg

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung
chủ trì hội nghị điểm cầu tỉnh Đồng Nai


Phát biểu kết luận tại Hội nghi tập huấn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị cán bộ làm công tác tôn giáo và lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cả nước nghiên cứu kỹ nội dung các chuyên đề để vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn, tình hình của địa phương, nhằm vận dụng các chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta hiện nay, góp phần thực hiện tốt công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Nguyễn Minh

In nội dung
mmm (10/07/2020)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu