ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khối thi đua 10: Biểu dương 210 gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
Đăng ngày: 15-07-2020 05:51
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 15/7/2020, tại Hội trường Nhà hàng Sen Vàng, thành phố Biên Hòa, Đại hội thi đua yêu nước Khối thi đua 10 lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025 đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của 250 đại biểu. Trong đó, 210 đại biểu là các điển hình tiên tiến được lựa chọn trong số các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực thuộc các đơn vị thành viên.

Đến dự Đại hội có ông Tạ Quang Trường Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh (thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh), ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

20200715_082526.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và nhất trí cao với báo cáo kết quả phong trào thi đua, yêu nước Khối Thi đua 10 trong 05 năm 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm 2020 - 2025. Trong 05 năm qua, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động Khối thi đua 10 đã huy động được gần 1.726 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã góp phần  đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 2,89%, đến cuối năm 2019 giảm còn 0,6% (theo chuẩn mới), hỗ trợ xây dựng hàng ngàn nhà tình thương; tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa là 95,83% (2015) tăng lên 97,4% (2019); Tỷ lệ gia đình văn hóa từ 95,37% tăng lên 98,92%; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức và người lao động và nhân dân đã làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng… Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã nở rộ nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiểu quả, nhiều điển hình tiên tiến tiểu biểu trên khắp các lĩnh vực. Khối 10 đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực lao động, sáng tạo, vượt khó của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh trong năm năm qua.

20200715_105650.jpg
Ông: Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

thay mặt Đoàn chủ tịch phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khơi dậy tiềm năng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đón đầu cơ hội để thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, yêu nước, trong thời gian tới, Khối Thi đua 10 phát động phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, trong 05 năm tới, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 10 sẽ được tổ chức theo hướng đổi mới, sáng tạo, tập trung hướng về cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với đặc thù của từng đối tượng đoàn viên, hội viên của từng đơn vị thành viên; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các thành viên và với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, yêu nước. Trước hết, toàn Khối thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Tạ Quang Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thừa Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật Khối thi đua 10 đạt được trong 05 năm qua. Đồng thời, đề nghị Khối thi đua 10 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để tổ chức các phong trào thi đua, yêu nước trong Khối 10 đạt kết quả cao hơn, xứng đáng với trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó như: quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

20200715_105734.jpg
Các điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, 210 gương điển hình tiên tiên đã được biểu dương và 08 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 35 điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội.

Tố Nga

In nội dung
mmm (10/07/2020)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu