ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 2
Đăng ngày: 03-07-2020 11:34
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện chương trình công tác đã đề ra, sáng ngày 02/7/2020, Ban Thương trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
 

Tham dự Hội nghị có bà Phạm Thanh Tuyền – Phó trưởng ban Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đào Văn Phước – UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Sơn Hùng – TUV, Phó Chủ tich Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Bùi Xuân Thống - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn địa biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí địa diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX cùng phóng viên báo, đài trên địa bàn tỉnh về dự và đưa tin về Hội nghị.

c297828dc901345f6d10.jpg
Ông Đào Văn Phước – UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và chuong trình, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020. Theo đó, Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến đời của nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung thực hiện khẩn trương, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động thực hiện vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyềnvận động nhân dân hưởng ứng chung tay chống dịch bệnh, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả; phong trào xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, tập trung ở các lĩnh vực: giải quyết việc làm, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, từ đó đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và mở rộng; đặt biệt là tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở…đồng thời trong thời gian qua Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã triển khai có hiệu quả Chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tại Hội nghị này, thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh đã có báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

657184f1dd7b2025796a.jpg
Đại biểu thảo luận

51c63cc1794b8415dd5a.jpg
Đại biểu thảo luận


Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận. Theo đó, các đại biểu đã đồng tình và đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận 06 tháng vừa qua như: Việc tuyên truyền, vận động kinh phí nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid 19, hạn hán và xâm nhập mặn; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp …

f402701976938bcdd282.jpg
Ra mắt nhân sự được hiệp thương thay thế, bổ sung

Tại Hội nghị, Ban Thường trực đã trình ra Hội nghị xin ý kiến về công tác nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX. Theo đó, hội nghị đã hiệp thương thay thế 04 vị, bổ sung 02 vị, cho thôi 01 vị Ủy viên Ủy ban và bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đồng chí Nguyễn Tất Độ - UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

001b6c5073dc8e82d7cd.jpg 

Bà Phạm Thanh Tuyền – Phó trưởng ban Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Phạm Thanh Tuyền – Phó trưởng ban Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam​ đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh trong 06 tháng qua và mong rằng trong thời gian tới Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đàu năm.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng cho 59 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019.

Dương Hòa​

 ​

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu