ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh
Đăng ngày: 01-07-2020 10:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 19/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16, khóa IX về Quy định hỗ trợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Nai.
Chủ trì Hội nghị phản biện: ông Bùi Quang Huy, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các ban: Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và ông Lê Quang Trung - Phó Giám đốc - Sở Y tế tỉnh (cơ quan soạn thảo văn bản).
Khai mạc.jpg
Ông Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Hội nghị phản biện xã hội
Chủ trì Hội nghị phản biện, ông Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu tham dự thảo luận về tính cấp thiết, tính phù hợp, khả thi, tác động khi dự thảo văn bản ban hành và các nội dung hỗ trợ trong văn bản dự thảo. Hội nghị đã nghe 06 tham luận của đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 02 ý kiến trao đổi của ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Công Ngôn - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
IMG_3469.JPG  

Ông Lê Quang Trung - Phó Giám đốc – Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí sự cần thiết, tính cấp thiết ban hành Nghị quyết; sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, tính khả thi của văn bản dự thảo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã đánh giá, dự báo tác động về mặt kinh tế, xã hội, tác động về thủ tục hành chính, tác động đối với hệ thống pháp luật… của Nghị quyết khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, sẽ hỗ trợ một phần, giúp bệnh nhân thuộc hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người bị bệnh hiểm nghèo và người nhiễm HIV được chăm sóc y tế và hỗ trợ các khó khăn về tài chính trong quá trình khám, chữa bệnh, qua đó góp phần đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
IMG_3461.JPG

Bà Bùi Thị Liễu – Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn KT-VH-XH

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thảo luận tại Hội nghị


Nhằm để hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, các đại biểu tham dự Hội nghị đề nghị cơ quan soạn thảo (Sở Y tế) nghiên cứu, xem xét, tổng hợp bổ sung một số nội dung, cụ thể:
- Đề nghị làm rõ phạm vi đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ để không bỏ sót đối tượng, cũng không để một số đối tượng lợi dụng chế độ chính sách để trục lợi bất chính.
- Mức hỗ trợ cho đối tượng mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo mổ tim không có BHYT có hoàn cảnh khó khăn được hưởng 2 lần hỗ trợ/năm như dự thảo Nghị quyết là chưa khuyến khích người dân tham gia BHYT, đề xuất chỉ hỗ trợ 01 lần/năm, nhằm mục đích: một là khuyến khích người dân tham gia BHYT, hai là tránh tư tưởng ỷ lại của người dân.
- Trong Điều 3 dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung đưa vào nội dung hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, chi phí tiêm vaccin bệnh dại cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
- Đề nghị làm rõ: Nội dung hỗ trợ chi phí đi lại trong Tờ trình của UBND tỉnh và tại đoạn cuối điểm 2 điều 3 dự thảo Nghị quyết nội dung: “Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh” không rõ nghĩa, cơ sở y tế chuyển bệnh nhân là cơ sở chuyển đi hay chuyển về, hoặc chỉ áp dụng đối với các Bệnh viện công trong tỉnh Đồng Nai. Thí dụ: Trường hợp, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, bệnh nhân mất gia đình đưa về địa phương... cơ sở y tế nào thanh toán, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hay Bệnh viện Chợ Rẫy, trong khi đó Bệnh viện Chợ Rẫy thì không chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Đề nghị bổ sung, điều chỉnh khoản 3, điều 4 dự thảo Nghị quyết như sau: “Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham gia giám sát và vận động Nhân dân cùng thực hiện, giám sát nghị quyết này...”.
Ngoài ra các đại biểu kiến nghị khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành thì Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế: thực hiện công khai quy định tại các cơ sở y tế, hướng dẫn người bệnh thực hiện chính sách hỗ trợ thuộc các đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền cho người dân biết những nội dung quy định chế độ hỗ trợ của tỉnh. 

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu