ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Cụm thi đua số 2, sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020
Đăng ngày: 29-06-2020 07:58
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cụm thi đua số 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Huy /TUV- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị sớ kết 6 tháng đầu năm 2020 cụm thi đua số 2 tổ chức vào ngày 26/6/2020 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc. Cụm thi đua số 2 có 6 đơn vị gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất và Cẩm Mỹ.

20200626_083623.jpg

Quang cảnh hội nghị


Báo cáo tại hội nghị do đơn vị cụm trưởng huyện Xuân Lộc trình bày cho thấy 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong cụm thi đua số 2 đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và vận động nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong cụm đã tham gia vận động được 108.546 phần quà tết trị giá 36,4 tỷ đồng; vận động quỹ vì người nghèo được 3,2 tỷ đồng; vận động xây dựng 136 căn nhà tình thương trị giá 9,7 tỷ đồng; vận động ủng hộ kinh phí phòng chống Covid -19 được 959 triệu đồng; vận động nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn được 12 tỷ đồng; các đơn vị trong cụm đã xây dựng được 29 mô hình tiêu biểu như: vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, Xóm đạo bình yên, Tổ dân phòng, tổ tự quản về bảo vệ môi trường, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; đã tổ chức được 53 cuộc giám sát và 3 hội nghị phản biện xã hội.

20200626_092531.jpg
 TUV- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh​ Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy /TUV- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020 , Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cụm thi đua số 2 đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; trong đó quan tâm tiếp tục giám sát các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 gây ra; lựa chọn một số Nghị quyết, chính sách, dự án có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân để tổ chức phản biện, trong quá trình tổ chức phản biện cần thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng nội dung phản biện; xây dựng và phát triển các mô hình mang bản sắc công tác Mặt trận, có sơ tổng kết để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

 

(Xuân Tuấn)

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu