ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị góp ý dự thảo Thông tri Hướng dẫn Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX
Đăng ngày: 24-06-2020 03:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 24/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu Đồng Nai, ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, cùng tham dự còn có các vị trong Ban Thường trực và chuyên viên Văn phòng, các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến có 2.043 đại biểu tham dự tại 66 điểm cầu, trong đó 63 điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 3 điểm cầu tại trung ương.

a15d8ae2a93d54630d2c.jpg
Đại biểu tại điểm cầu Đồng Nai 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vương Văn Nam – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày dự thảo Thông tri Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024. Theo đó, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024 so với Điều lệ khóa VIII có 21 điểm được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên về cơ bản không khác nhiều so với Điều lệ nhiệm kỳ trước.

Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 08 chương, 37 điều và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2019. Tại Hội nghị này đã có 13 ý kiến góp ý tại các điểm cầu vào Dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các ý kiến hầu hết thống nhất cao những nội dung trong dự thảo Thông tri, một số ý kiến khác đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, bổ sung, làm rõ như: giải thích, làm rõ một số từ và cụm từ trong Điều lệ Việc củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố; công tác thi đua khen thưởng…

143246e2623d9f63c62c.jpg\
Các điểm cầu phát biểu ý kiến
f0fc851fa1c05c9e05d1.jpg 
Các điểm cầu phát biểu ý kiến
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại các điểm cầu, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu những ý kiến đóng góp xác thực của các đại biểu góp ý, bổ sung, hoàn thiện trình Ban Thường trực ký ban hành để triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.
167ce2dec1013c5f6510.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng Phát biểu kết luận Hội nghị

Dương Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu