ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra công tác giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 9 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Đăng ngày: 17-06-2020 10:20
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 17/6, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Vũ Đình Trung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Xuân Lộc để kiểm tra công tác giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
 

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Xuân Lộc, các ban, ngành cấp huyện và Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn. Tham gia Đoàn kiểm tra của tỉnh còn có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Lao động –Thương binh – Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Phụ nữ tỉnh, các ban chuyên môn Ủy ban MTTQVN tỉnh.

 IMG_0101 (1).jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Vũ Đình Trung quán triệt nội dung buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra công tác giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVI-19, đồng chí Trường đoàn đã quán triệt và đề nghị tập trung trao đổi một số nội dung như: Thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai, giám sát các chính sách và kết quả đạt được trong công tác triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19; qua giám sát đã phát hiện những vấn đề gì cần trao đổi; những kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị trong quá trình giám sát.

Thực hiện các chính sách về hỗ trợ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban MTTQVN huyện Xuân Lộc đã hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đến người dân, vận động nhân dân và đồng bào các tôn giáo tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí để phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 03 tỷ đồng, trong đó có hơn 15.000 phần quà giúp người dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, các tổ chức tôn giáo tham gia tặng quà cho người nghèo, hộ khó khăn được hơn 2.500 phần quà, trị giá hơn 600 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí, vật chất phòng chống COVID-19 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ​, đến nay, huyện Xuân Lộc đã thực hiện hỗ trợ đối với người có công cách mạng là 45/45 người, với số tiền 66,5 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội được 6.508/6.524 người, với kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng; hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo được 4.398/4.499 người, với số tiền 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng được 351/540 người, với số tiền 351 triệu đồng

IMG_0095.jpg

Đồng chí Trần Đìn​h Dung phát biểu trao đổi tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, các đồng chí tham gia Đoàn kiểm tra đã thông tin về một số chính sách, trao đổi, giải trình một số vấn đề vướng mắc, nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao công tác tham mưu, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 đến người dân; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc lập danh sách người khó khăn; thực hiện tốt công tác vận động nhân dân và đồng bào các tôn giáo tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí để phòng, chống dịch COVID-19...

Qua các kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện các công tác như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; tăng cường nhiều hình thức hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, có các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên các vị ủy viên, các vị chức sắc phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục công tác giám sát, để thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho người dân được kịp thời, công khai, chính xác.

Minh Luân​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu